Ankstyvieji droselinės sklendės atidarymo kampo daviklio gedimo požymiai:

  1. Pats pirmasis požymis atsiranda, kai ilgesnį laiką pavažiavus pastoviu greičiu sustojama prie šviesoforo ar sankryžos. Tuomet variklio laisvos apsukos staigiai krenta žemiau 900rpm, pakyla virš 900rpm ir nusistovi ties 900rpm. Normali, tvarkinga droselinė sklendė niekuomet taip nesielgia - jos laisvos apsukos  turi būti 850-900rpm ribose. Šis požymis gali išnykti ir po kurio laiko vėl atsirati. Tolesnė šio simptomo progresavimo eiga pasireiškia tuo, kad važiuojant pastoviu greičiu variklio apsukos krenta, nors pats variklis dar negęsta. Šis simptomas nėra pastovus - po kurio laiko jis taip pat gali išnykti.
  2. Sekantis simptomas yra panašus į pirmąjį, tik variklio apsukos, sustojus prie šviesoforo ar sankryžos, pradeda plaukioti gana žymiai, panašiai kaip įsijunginėjant/ išsijunginėjant kondicionieriaus kompresoriui, nors kondicionierius gali būti ir išjungtas. Šio apsukų plaukiojimo neįmanoma iššaukti tyčiniais pačio vairuotojo veiksmais - jis paprasčiausiai arba atsiranda, arba dingsta.
  3. Trečiasis, ir jau paskutinis simptomas prieš galutinę ETM "mirtį" - važiuojant pastoviu greičiu automobilio greitis staigiai sumažėja - panašiai kaip kad pūstelėjus stipriam priešpriešiniam vėjui. Variklis šioje stadijoje dar negęsta, tačiau tai - jau rimtas požymis, kad prasideda rimtos problemos.
  4. Kai ETM pradeda galutinai "streikuoti", važiuojant pastoviu greičiu jaučiama, kaip variklis suvibruoja, norėdamas užgesti. Padidinti jo apsukas akceleratoriaus pedalu nepavyksta - variklis į akceleratoriaus pedalo paspaudimą paprasčiausiai nereaguoja... Išsisukti iš šios situacijos galima perjungiant žemesnę pavarą - tuomet variklio apsukos padidėja, droselinė sklendė atsidaro į tokią padėtį, kurioje kampo daviklio potenciometras dar nėra kritiškai išdilęs. Perjungus pavarą vėl į aukštesnę tikėtina, kad ETM vėl dirbs be pertrūkių, tačiau tai jau tik loterija... Galutinė ETM "mirtis" - jau neužilgo... Pasiekus šią stadiją, variklio apsukų plaukiojimas bus gana dažnas reiškinys tiek esant šaltam, tiek šiltam varikliui. Kartais variklį gali būti sunku užvesti iš pirmo karto. Gali būti, kad šioje stadijoje variklio kompiuteris dar nefiksuos jokių klaidų kodų. Esant tokiems simptomams, laisvų apsukų plaukiojimą jau galima iššaukti dirbtinai, ypač jeigu variklis yra šiltas - automobilis stovi, viena koja - ant stabdžio pedalo, kita koja spusteliame akceleratoriaus pedalą kad padidinti apsukas iki maždaug 2000rpm. Normalus ETM, atleidus akceleratoriaus pedalą, apsukas iki 900rpm sumažins iš karto, be didelių ir ilgų apsukų svyravimų. Sugedęs ETM leidžia apsukoms nukristi daug žemiau 900rpmm, po to pakelia jas virš 1000rpm, vėl mažina ir taip svyruoja, kol užgęsta variklis arba apsukos per ilgesnį laiką stabilizuojasi, ypač po dar vieno akceleratoriaus pedalo paspaudimo.

Tolimesni požymiai pasireiškia ETS lemputės užsidegimu, variklio perjungimu į avarinį režimą (ang."limp home mode"), kai variklio kompiuteris riboja variklio apsukas. Tai ypač pavojinga, važiuojant didesniu greičiu autostrada bei intensyvaus eismo ruožuose - kompiuteriui perjungiant variklį į avarinį režimą ir ribojant variklio apsukas, automobilis staigiai mažina greitį ir gali būti sukeliama avarinė situacija.

Diagnostine aparatūra skaitant klaidų kodus dažnai susidaro įspūdis, kad kaltas kažkoks kitas mazgas, bet ne ETM. Todėl neverta apsidžiaugti, kad diagnostiką atlikęs meistras pagal užfiksuotos klaidos kodą nustatyts, kad blogai funkcionuoja MAF daviklis ar kažkuris kitas mazgas. Tikslus ETM kampo daviklio gedimas yra diagnostika atliekama ne pagal vieną klaidos kodą, bet pagal visą klaidų "paketą", specifinį būtent ETM gedimui.